Ποδαρικό με εργασιακά -ασφαλιστικό για το 2011

Αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό φέρνει το 2011. Ποδαρικό με αυξήσεις στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση στο πλαίσιο διαδικασίας π

Αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό φέρνει το 2011. Ποδαρικό με αυξήσεις στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση στο πλαίσιο διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί έως το 211, χρονιά που το όριο ηλικίας θα φτάσει τα 65 χρόνια με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, ή στα 60 με 40 χρόνια ασφάλισης. Πάντως για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

read more