Ελλάδα

Eurostat: Πολύ ακριβή σε τηλεπικοινωνίες και φαγητό η Ελλάδα

Image Αλλά η χώρα μας είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμών στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ εμφανίζεται ανταγωνιστική στο κόστος τουρισμού και ψυχαγωγίας.