Καταργούνται τρία τμήματα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκινούν οι καταργήσεις υπηρεσιών του στενού δημοσίου τομέα.

Ο υπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης, Δημ. Ρέππας Ο υπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης, Δημ. Ρέππας Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση τριών τμημάτων. Πρόκειται για:

Το τμήμα Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Διεύθυνσης Διοικητικού, για το οποίο διαπιστώθηκε -σύμφωνα με το υπουργείο- ότι δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης αντικειμένου,το τμήμα Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, που καταργείται καθώς ο έλεγχος γίνεται πλέον από την Περιφέρεια καιτο τμήμα Σχεδιάσεως και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. Το υπουργείο έκρινε ότι οι σχετικές εργασίες μπορούν να διενεργηθούν από άλλο τμήμα.

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Leave a Reply