ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό ακίνητης περιουσίας άνω των 60.000

Image Τροπολογία ορίζει ότι για τη μείωση του 30% δεν συνυπολογίζεται στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.