Ελλάδα

Αποσύρει την υποψηφιότητά του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Σεβαστάκης

Image Σύμφωνα με τον κ. Σεβαστάκη, οι πολιτικές απαντήσεις μπορούν να διατυπωθούν ευκρινέστερα και διαρκέστερα μέσα από την τέχνη, τη γλώσσα, τη διδακτική φυσικά και την πολιτική στράτευση